HOTLINE 0906312916 Miễn phí ship cho đơn hàng trên 500.000đ

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

4.1. Mục đích và phạm vi thu thập

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ hoặc đặt hàng, thông tin cá nhân mà website khoemoingay.com.vn thu thập bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email,

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ: Tên sản phẩm, Số lượng, thời gian giao nhận sản phẩm.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu là các thông tin mà khoemoingay.com.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi liên hệ về cho khoemoingay.com.vn để nhờ hỗ trợ, tư vấn thông tin về các dòng sản phẩm của khoemoingay.com.vn.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste khoemoingay.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

4.2 Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng cho các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ và giao hàng
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng;
– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng ký nhận email thông báo.
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng;

– khoemoingay.com.vn có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để:

 1. Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của khách hàng với Công ty hoặc giao dịch hay thư từ của khách hàng với các bên thứ ba qua website;
 2. Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc khách hàng sử dụng và/hoặc truy cập website, cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của khách hàng với Công ty;
 3. Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho khách hàng về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 4. Để nhận dạng và/hoặc xác minh;
 5. Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của khách hàng, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) khách hàng hoặc thay mặt khách hàng;
 6. Để liên hệ với khách hàng qua điện thoại, tin nhắn, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của khách hàng với Công ty hoặc việc khách hàng sử dụng website của Công ty, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho khách hàng liên quan đến website của Công ty. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của Công ty có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho khách hàng, có thể gồm có tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
 7. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Ứng Dụng của Công ty, để cải thiện website hoặc sản phẩm của Công ty và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;
 8. Vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho khách hàng qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Công Ty có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Khách hàng có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Công ty có thể sử dụng các thông tin liên hệ của khách hàng để gửi các bản tin từ Công ty hoặc từ các công ty có liên quan của Công ty;
 9. Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 10. Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;
 11. Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý
 12. Hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của Công ty, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được Công ty áp dụng;
 13. Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc bạn sử dụng website của Công ty hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của khách hàng với Công ty;

4.3 Thời gian lưu trữ thông tin:

Đối với thông tin cá nhân, khoemoingay.com.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của khoemoingay.com.vn

4.4 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thanh Phát Đạt

Địa chỉ: 468 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

4.5 Thành viên có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

5.4.5.1 Nếu khách hàng đã đăng ký một tài khoản với Công ty, cá nhân khách hàng có thể truy cập và/hoặc sửa Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng mà Công ty đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản. Công ty sẽ cần có đủ thông tin từ khách hàng để xác định danh tính của khách hàng cũng như bản chất yêu cầu của khách hàng để có thể giải quyết yêu cầu của khách hàng. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của khách hàng bằng cách gửi email đến hòm thư 

5.4.5.2 Nếu việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin cá nhân. Để thực hiện khiếu nại đề nghị khách hàng liên hệ Hotline: 0366641468 hoặc email: lienhe@khoemoingay.com.vn

5.4.5.3 Khi tiếp nhận những phản hồi này, công ty sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Công ty sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

4.6 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

5.4.6.1 Công ty thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng trên các hệ thống của Công ty. Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Công ty.

5.4.6.2 Công ty sẽ duy trì Dữ Liệu Cá Nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, Công ty sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng khi Công ty có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các Dữ Liệu Cá Nhân này. Nếu khách hàng ngưng sử dụng website của Công ty, hoặc quyền của khách hàng được sử dụng website bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, Công ty có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn tuân theo Chính Sách này và các nghĩa vụ của Công ty theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Công ty có thể tiêu hủy Dữ Liệu Cá Nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

4.6.3 Giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích:

Tại khoemoingay.com.vn, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng. Bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn. Công ty cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Vui lòng liên hệ qua số Hotline 0366641468 để thông báo thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích.

4.6.4 Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Bước 1: Khách hàng gửi khiếu nại qua email lienhe@khoemoingay.com.vn  hoặc Hotline 0366641468,

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty  tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Công ty sẽ có biện pháp hỗ trợ và gửi thông tin phản hồi cho khách hàng để giải quyết vấn đề.

Bước 3: Trong trường hợp những phản ánh của khách hàng nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty thì Ban quản trị sẽ đề nghị khách hàng đưa vụ việc này đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Khỏe Mỗi Ngày
Logo
Reset Password
Compare items
 • Total (0)
So sánh
0
Giỏ Hàng